Strona frankofońska SP6

Uczeń potrafi:
· Mówić o sobie, swoich zwyczajach, zajęciach, upodobaniach
· Opowiedzieć i określić w czasie wydarzenia z przeszłości
· Opisać miejsce, osobę, przedmiot
· Stawiać pytania o miejsca, osoby, wydarzenia, odpowiadać na takie pytania
· Umieścić wydarzenia w przestrzeni, w czasie w odniesieniu do chwili obecnej / wyrażać czas trwania
· Mówić o tym co się robiło, doświadczeniach / mówić o tym co się będzie robiło, o swojej przyszłości
· Pytać o drogę / wskazywać drogę
· Prosić o powtórzenie, o sprecyzowanie pytania, prosić o pomoc, udzielać więcej informacji
· Wybierać i uzasadnić wybór
· Wyrażać opinię, prosić o wyrażenie opinii
· Zapraszać, składać propozycję, akceptować odrzucać propozycję, dziękować
· Wyjaśnić, jak coś zrobić
· Zrozumieć radę, poprosić o radę, udzielić komuś rady


Uczeń słuchając tekstu:
· Rozumie wypowiedź na tematy bliskie uczniowi, sytuacji Życia codziennego
· Rozumie konwersacje telefoniczne, proste i krótkie
· Rozumie treści przekazywane w krótkich komunikatach, ogłoszeniach
· Rozumie proste polecenia
· Rozumie fakty przekazywane w mediach ( obrazki służą za pomoc)
Uczeń czytając tekst:
· Rozumie listy i wiadomości mailowe, osobiste i niedługie
· Rozumie informacje na temat imprez (godziny, daty, miejsca, ceny, warunki uczestnictwa itd.)
· Rozumie informacje zawarte w broszurach, ulotkach, plakatach reklamowych, menu, programach, itd.
· Rozumie wskazówki dotyczące korzystania z różnych urządzeń (takich jak np. bankomat)
· Rozumie krótki artykuł prasowy opisujący wydarzenia


Gramatyka:
Usystematyzowanie i utrwalenia wiedzy wymaganej na poziomie A1
· Czasowniki w passe compose, imparfait, futur Simple, trybie rozkazującym
· Konstrukcje: czasownik z przyimkiem a i de oraz bez przyimka
· Zaimki dopełnienia bliższego (COD) i dalszego (COI), zaimki względne ( qui, que, ou), zaimki
dzierżawcze i wskazujące
· Porównanie
· Zaimki y i en
· Okoliczniki czasu ( depuis, il y a, dans)
· Przymiotniki (ich miejsce w zdaniu, uzgodnienie z podmiotem)
· Przysłówki (bien, mal, vite…)


Słownictwo:
Usystematyzowanie i utrwalenia słownictwa wymaganego na poziomie A1
· Przeciwieństwa
· Formuły stosowane przy pisaniu listów
· Wygląd zewnętrzny, części ciała, zdrowie
· Cechy charakteru, osobowość
· Podróże, pogoda, flora i fauna
· Przedmioty – kształt, kolor, materiał, itd.
· Dom, mieszkanie
· Gastronomia, jedzenie, restauracje, kuchnia
· Praca,
· System edukacyjny, szkoła
· Dzieciństwo, młodość
· Prasa (dzienniki, tygodniki, itd.), ogłoszenia prasowe, informacje społeczno-obyczajowe
· Święta i tradycje
· Astrologia, znaki zodiaku, horoskopy

Joomla templates