Strona frankofońska SP6

Zdający potrafi:
· Przedstawić się / poprosić kogoś o przedstawienie się / przedstawić kogoś
· Pozdrowić, przywitać kogoś / pożegnać kogoś / podziękować / przeprosić
· Poprosić o powtórzenie / przeliterowanie / wyjaśnienie / mówienie wolniej / pomoc
· Rozumieć, poprosić i udzielić informacji na temat codziennych czynności, zajęć
· Opowiadać o wydarzeniach z przeszłości
· Wyrażać swoje upodobania, opinie
· Powiedzieć czego się chce / pytać kogoś o to, czego chce
· Dowiedzieć się o miejsca / osoby / rzeczy
· Opisać miejsca / osoby / rzeczy
· Wyrazić ilość
· Umieścić rzeczy i wydarzenia w czasie i przestrzeni
· Pytać o kierunek / wskazać kierunek
· Mówić o planach na przyszłość
· Zapraszać kogoś / akceptować, odrzucać zaproszenie / dziękować za zaproszenie
· Wręczyć prezent


Zdający słuchając tekstu:
· Rozumie pytania i informacje dotyczące osób
· Rozumie pozdrowienie, powitanie, propozycję lub wyrażone prosto pytanie
· Rozumie wskazanie kierunku, drogi: jak dojść od..do.. pieszo lub środkiem komunikacji
· Rozumie liczby, ceny, godziny
Zdający czytając tekst:
· Rozumie krótką treść kartki pocztowej
· Rozumie informacje o cenach w sklepach
· Rozumie treść tablic informacyjnych w miejscach publicznych i ogłoszeń odnośnie Ŝycia
codziennego
· Rozumie krótkie i proste wskazówki (np. jak dojść do ..)
· Rozumie informacje umieszczone w katalogach, na plakatach filmowych, zapowiadających
koncert, itd


Gramatyka:
· Czasowniki w bezokoliczniku, czasie teraźniejszym, przyszłym bliskim (czasowniki podstawowe,
zwrotne), przeszłym bliskim, przeszłym złożonym
· Zaimki osobowe, akcentowane (je, tu, il... / moi, toi, lui...)
· Zdanie twierdzące (+), pytające (?), przeczące (-)
· Pytania proste
· Przyimki i przysłówki miejsca (a, au, en, de, chez, dans...) i czsu (hier, aujourd’hui, demain)
· Przysłówki wyrażające częstotliwość (rarement, souvent, toujours...)
· Rzeczownik: i wyrażenia określające go (rodzajnik określony / nieokreślony / cząstkowy,
przymiotniki wskazujące dzierżawcze, przymiotniki jakościowe)
· Zdania z dwoma czasownikami („je sais lire”)
· Rodzaj Żeński i męski
· Przysłówki wyrażające ilość


Słownictwo:
· Alfabet/ liczebniki
· Wyrażenia grzecznościowe (bonjour, bonsoir...) / zwroty używane przez telefon
· Daty, dni tygodnia, miesiące, pory roku, pogoda, pory dnia, godziny
· Kraje / narodowości / języki
· Waga, wzrost, wymiary, ilości
· Zawody
· Zajęcia w czasie wolnym / wyjścia / sport / zabawy, gry / wakacje
· Wygląd / moda (ubrania, dodatki...)
· Rodzina
· Zajęcia codzienne
· Sklepy / prezenty
· Mieszkanie
· Kuchnia, jedzenie, restauracja
· Środki transportu / usługi ( dworzec, lotnisko, poczta, telefon...)

Joomla templates